Bahan Ajar Interaktif dengan Microsoft Access : Mengenal Bilangan

Bahan Ajar Interaktif dengan microsoft access mengenal bilangan dari 1 – 12

captureAccess_bilangan

 

Link download file access : mengenal bilangan

Advertisements